UTBILDNINGSANORDNARE

Åbolands Teaterskola förverkligas av Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f., i ett samarbete med Pargas stad, Skärgårdens Kombi i Pargas, Finlands Svenska Ungdomsförbund.

Teaterskolans huvudfinansiär är Svenska Kulturfonden.