HISTORIA

Åbolands Teaterskola startade sin verksamhet hösten 2009. Före detta hade Åbolands Ungdomsförbund fungerat som huvudman för ett barnteaterprojekt som hette SAMMAN. Projektets målsättning var att utveckla barnteaterverksamheten i Åboland. Hösten 2007 startade projektet upp fyra nya barnteatergrupper på området (Nagu, Pargas, Åbo, Dragsfjärd/Västanfjärd) som regelbundet deltog i teater och dramaverksamheten. Totalt hade projektet ca 60 deltagare under det första året som varje vecka samlades för att arbeta med övningar i samarbete, rörelse, fantasi, koncentration, improvisation, röst m.m. Våren 2008 gjorde alla grupper egna föreställningar som visades på den egna orten. Dessutom arrangerade projektet SAMMANSTAGE, en åboländsk barnteaterfestival, var barnen träffades och spelade sina föreställningar för varandra.

Teaterverksamheten inom projektet fortsatte hösten 2008 med sex barnteatergrupper (Pargasx3, Kimito, Dragsfjärd/Västanfjärd, Åbo) och ca 80 deltagare. Hela hösten arbetade alla grupper med grundläggande övningar i teaterkonst. Våren 2009 slogs fem av dessa grupper ihop för att arbeta med projektets slutproduktion, Legenden om De Fyra Elementen. Åbolands Ungdomsförbund fungerade som huvudman för projektet SAMMAN och Svenska kulturfonden var projektets huvudfinansiär. Barnteatergrupperna förverkligades i ett aktivt samarbete med föreningarna och medborgarinstituten på området.

Åbolands Teaterskola kan ses som ett resultat av SAMMAN projektet. Alla barn och ungdomar som nu vill delta i teaterverksamheten kan nu samtidigt delta i den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst i Väståboland.

SAMMAN

Projekt: SAMMAN
Huvudman: Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.
Huvudfinansiär: Svenska kulturfonden
Tid: 1.4.2007-31.10.2009
Område: Åboland
√Ėvriga finansi√§rer: F√∂reningen Konstsamfundet, William Thurings stiftelse, Martha o Albin L√∂fgrens kulturfond, Emilie o Rudolf Gesellius fond, V√§st√•boiands stad, Finlands Svenska Ungdomsf√∂rbund
Innehåll:
Рca 1000 undervisningstimmar i teater för barn i Åboland
– 6 barnteaterproduktioner
Р1 allåboländsk teaterproduktion
РTotalt 25 föreställningar
– 1 teaterfestival
– ca 140 barn har deltog i verksamheten