ALLM√ĄNT

I undervisningen bekantar vi oss med grunderna i teaterkonst. Studier i teaterkonst √§r aktivitetsinriktad och man l√§r sig genom att g√∂ra sj√§lv. √Ėvning av interaktion mellan elever betonas liksom att medverka i grupp enligt teaterns normer. Med hj√§lp av teater- och rollspel f√∂rst√§rks elevens uttrycks- och iakttagelsef√∂rm√•ga. N√§r en pj√§s √∂vas l√§r eleverna sig m√•nga olika omr√•den, s√•som rollarbete, texttolkning, kroppsuttryck, scenografi, kostymering och mycket annat. Studierna omfattar 500 undervisningstimmar och kan genomf√∂ras p√• sex √•r. Studierna best√•r av grundstudier (3√•r) och verkstadsstudier (3√•r). Dessutom genomf√∂r eleverna en scenframst√§llning/√•r. I undervisningen beaktas √§ven studier fr√•n andra konst√§mnen. √Ąven valbara kurser finns med i l√§roplanen. Teaterskolan har √§ven f√∂rberedande studier f√∂r barn i √•ldern 7-10 √•r. D√• bekantar sig eleverna i konstformen med hj√§lp av lek och spel.

GRUNDSTUDIER

Under grundstudierna bekantar sig eleverna med grunderna i teaterkonst. Grundstudierna består av tre övergripande teman: Gruppen, kroppen och texten. Första året tränas interaktionsförmåga och deltagande i gruppbaserade teateraktiviteter. Under det andra året tränas helhetsuttrycket genom rörelse, röst och mimik. Under det sista året av grundstudierna bekantar sig eleverna med berättarkonst samt konsten att gestalta olika sagor, berättelser och händelser.

VERKSTADSSTUDIER

Under verkstadsstudierna fördjupas det teaterkonstnärliga uttrycket, tekniken och kunnandet. Under det första året av verkstadsstudierna bekantar sig eleverna i olika teaterformer (musikteater, dansteater, dockteater, fysisk teater etc.). Under det andra året introduceras olika delområden av teaterkonsten. Eleverna har möjlighet att pröva på skådespelararbete, regissörsarbete, ljus- och ljuddesign, kostym, smink och dramaturgi. Under det sista året bekantar sig eleverna med teaterns historia och moderna teaterformer. Dessutom gör eleverna sin sista scenframställning som även är ett arbetsprov för hela teaterskolan.