Teatergrupp för åk 9 och äldre i Åbo

Teatergruppen för åk 9 och äldre i Åbo består av 12 deltagare. Dessa elever deltar i grundläggande konstundervisning i teaterkonst enligt Åbolands Teaterskolas läroplan. Teatergruppen för åk 9 och äldre i Åbo övar alltid:

Tisdagar kl. 17.00-18.30 i Gillesgården

LÄSÅRET 2018-2019:

Höstterminen 4.9-13.12.2018

Vårterminen 8.1-21.5.2019

LEDARE:

Juuso-Matias Maijanen

TERMINSAVGIFT:

130€/termin