GRUPPERNA

Åbolands Teaterskola undervisar 95 elever under läsåret 2018-2019. Från hösten 2018 är både Pargas och Åbo grupperna Åbolands Teaterskolas egna.

I Pargas finns det en grupp för åk 1-2 (konstfostran för småbarn) i samarbetet med Skärgårdens Kombi. Åk 3-6 är indelade i två grupper, en för åk 3-4 och en för åk 5-6 som gör gemensamma studier. Sen har vi en grupp för åk 7-8 (temastudier) och en grupp med åk 9 som går det sista året av temastudier och sen kommer göra sitt slutarbete.

I Åbo är indelningen ungefär den samma som i Pargas med några olikheter. Gruppen för åk 1-2 (konstfostran för småbarn) är ett samarbetet med Åbo Svenska Arbetarinstitut. Men för åk 3-6 fungerar det likadant som i Pargas med indelning i två grupper, en för åk 3-4 och en för åk 5-6, som båda gör gemensamma studier. I Åbo har vi också delat in högstadiegrupperna i två för att inte elevantalet i en grupp skall bli för stort. De är delade i åk 7-8 och 9 och äldre men båda grupperna gör temastudier.

ÖVNINGSTIDER 2018-2019

Höstterminen börjar v. 36

TEATERGRUPPERNA I PARGAS

KONSTFOSTRAN FÖR SMÅBARN
Teatergrupp för åk 1-2 (anmälan direkt till Kombi 21.8)
Onsdagar kl. 14.15-15.45 i Kombila
28e/Läsår (Faktureringen sköts av Skärgårdens Kombi)

GEMENSAMMA STUDIER
Teatergrupp för åk 3-4
Måndagar kl. 15.00-16.30 i Finska högstadiets festsal
100€/Termin

GEMENSAMMA STUDIER
Teatergrupp för åk 5-6
Måndagar kl. 15.00-16.30 PIUG kultursal
100€/Termin

TEMASTUDIER
Teatergrupp för åk 7-8
Måndagar kl. 17.00-18.30 i PIUG kultursal
100e/Termin

SLUTARBETESGRUPPEN
Måndagar kl.17.00-18.30

Syskonrabatt -50% (Gäller inte för elever som går i teatergruppen för åk 1-2)

TEATERGRUPPERNA I ÅBO

KONSTFOSTRAN FÖR SMÅBARN
Teatergrupp för åk 1-2 (anmälan direkt till Arbis 15.8)
Torsdagar kl. 14.00-15.15 i Gillesgården
28e/Läsår (Faktureringen sköts av Åbo svenska arbetarinstitut)

GEMENSAMMA STUDIER
Teatergrupp för åk 3-4
Torsdagar kl. 15.15-16.45 i Gillesgården
130€/Termin

GEMENSAMMA STUDIER
Teatergrupp för åk 5-6
Tisdagar kl. 15.00-16.30 i Gillesgården
130€/Termin

TEMASTUDIER
Teatergrupp för åk 7-8
Torsdagar kl. 16.00-17.30 i Gillesgården
130€/Termin

TEMASTUDIER
Teatergrupp för åk 9 och äldre
Tisdagar kl. 17.00-18.30 i Gillesgården
130€/Termin