Opintoihin hakeminen

Oppilaat otetaan taiteen perusopetuksen oppilaiksi ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaan on ilmoitettava opintojen jatkamisesta seuraavana lukuvuonna kirjallisesti kevätlukukauden aikana Åbolands Ungdomsförbundin ilmoittamaan päivämäärään mennessä.

Tarkemmin tästä ruotsinkielisellä puolella.