OPINNOT

Esittävät taiteet, teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehto

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Esittävien taiteiden perusopinnot koostuvat Taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään voi sisältyä valinnaisia opintokokonaisuuksia muista taiteen perusopetuksen taideaineista. Valinnaiset opintokokonaisuudet voidaan sisällyttää yleisen oppimäärän edellyttämään opintokokonaisuuteen.

Opetussuunnitelma ruotsiksi