√ÖBOLANDS TEATERSKOLA SUOMEKSI

Länsi-Turunmaan kaupungin järjestämä esittävien taiteiden (teatteritaide) perusopetus on ensisijaisesti tarkoitettu lapsille ja nuorille (7-18 vuotiaille). Koulutuksen järjestäjänä toimii Åbolands Teaterskola joka kuuluu nuorisoorganisaatioon Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. Åbolands Teaterskolanin päärahoittajana toimii Svenska kulturfonden. Muita rahoittajia ovat Föreningen Konstsamfundet, Martha och Albin Löfgrens fond. Åbolands Teaterskola tekee yhteistyötä mm. seuraavien toimijoiden kanssa: Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. sekä Väståbolands Mbi.

Opetuksen tavoitteena on luoda olosuhteet, joissa oppilas voi kehittää omaa ilmaisuaan, taitojaan ja tietojaan. Opetuksessa syvennetään teatteritaiteen ymmärrystä sekä kykyä kokea iloa omasta ja muiden työskentelystä ja esityksistä. Tavoitteena on, että oppilaille syntyy hyvä suhde teatteritaiteeseen. Oppilaat tutustuvat suuntautumisvaihtoehdoissa taiteenalan historiaan ja sen nykymuotoihin ja saavat mahdollisuuden luoda uutta. Tavoitteena on, että oppilaiden tietoisuus teatteritaiteen kansainvälisyydestä lisääntyy. Opetuksessa otetaan huomioon kulttuurinen moniarvoisuus. Teatteritaiteelle on ominaista monitaiteellisuus ja vuorovaikutus muiden taiteenlajien kanssa, mikä tulee ottaa huomioon opetuksessa.